Costurile și cash-ul

Costurile și cash-ul sunt într-o relație extrem de strânsă, pentru că mare parte din elementele de cost sunt elemente de cash.

Elementele de cost sunt următoarele:

Costuri variabile: materie primă, materiale, ambalaje, adiționale, utilități necesare în producție. Toate astea sunt plătibile, deci apar în cash flow. Corect este să apară cu valoarea unitară înmulțit cu numărul de cantități. Numărul de cantități îl știm din planificare (dacă este făcută o planificare, dacă nu, atunci mergem la risc și nu-i bine).

Costuri fixe: salarii, chirii, utilități pentru administrație, amortizări. Până la amortizări, toate sunt plătibile. Amortizarea nu este plătibilă, valoarea amortizării se pune de o parte și se folosește pentru investiții viitoare. De aceea, felul în care este calculată amortizarea la nivelul contabilității românești este eronată, voi reveni cu un articol special pentru amortizare. Dar toate celelalte sunt plătibile și trebuie să apară în cash.

Diferența dintre cele două categorii de cheltuieli este că cele variabile depind de planificare, în timp ce cele fixe sunt fixe indiferent de cât de mult sau de puțin produc. E un lucru care este și bun și rău. Este bun atât timp cât produc mult și costurile fixe se repartizează pe multe produse, pentru că fiecăruia îi revine o cotă mică. Este rău dacă scade producția, pentru că atunci fiecare produs va avea o încărcătură mare de costuri fixe, iar suma de costuri variabile plus costuri fixe poate fi mai mare ca prețul.

Că am adus vorba despre preț, prețul, la rândul lui, este plătibil (evident). Deci, cifra de afaceri exprimată ca preț unitar înmulțit cu cantitatea (din planificare) trebuie să apară în cash, pentru fiecare tip de produs sau serviciu în parte.

Costurile și cash-ul nu pot fi despărțite. Este esențial să fie tratate împreună în analiza business-ului.

Dacă știți valorile de mai sus, de structura costurilor fixe și variabile și de preț, atunci se pot calcula niște indicatori deosebit de frumoși. Vă povestesc într-un articol viitor.

Succes în business!